Kablo geri dönüşüm, elektrik akımılarında kullanılabilen üzeri yalıtkan bir maddelerle kaplı metalik bir iletken tellerden oluşmaktadır. Birden fazla tel, yalıtıcı maddelerle kaplanmış olmaktadır. Aynı miktarda akımı oluşabilmesi için alüminyum kabloların bakıra oranla %50 kadar daha fazla olması gerek duyulur. Bundan dolayı yer sorunu olan yerleşkelerde bakır kablo kullanılır. Kabloların daha sık ve dayanıklı olması isteniilirse, çelik örgüleme yapılarak sağlamlaştırılır. Bunlar esasında, tüm ülkelerde yüksek gerilim hatlarıındaki yükseklerde geçen uzun hatlar üzerinde kullanılır. Kablolardan beklenilen güç, kendi ağırlığı ve ek olarak üzerlerinde donacak buzların veya yağacak karların ağırlıklarını taşımasıyla eş değerdir. Bununla beraber rüzgarların sebebiyet vereceği gerilim bu ağırlığın belirlenmelerinde kesinlikle hesaba katılması gereken en ince detay olarak bilinmesi gerekmektedir.

Kabloların yer yer kullanılabilecek çeşitleri; Yeraltında kullanılan kablolar, Hava kabloları, Alçak gerilim kabloları, Çelik sargılı kablolar, Koaksiyel kablo olarak çeşitlendirebiliriz.

Yeraltında kullanılan kablolar

Yeraltı kabloları, çıplak kanal sistemleriyle döşendiği vakit daima çok aşırı neme maruz kalır. Genelde kurşun muhafazsıa içlerinde olur, bununla beraber içinde ayrı olarak yalıtılmış iletken maddelerin sayısı oranına göre çok veya tek iletken şeklinde sınıflandırmış oluruz. Tek iletkenli kablolar, yüksek kalıp kablo isteyen büyük gerilim devreinde kullanılırlar. Böyle durumlarda kanallara bir’den fazla kablo döşenmez. Bundan dolayı tek iletkenli kablolar ayrı ayrı kanallar içine

Hava Kabloları

Kurşun kaplı kablolar, imkanların toprak altlarına imkân veremediği kutup ve buzlu bölgelerde havada taşınabilir.

Rehber kablo dediğimiz, güçlü çelik kablonun desteklemiş olduğu, çelik askılar üztünde taşınırlar. Bu tür hava kabloları genelde yeraltı döşemelerinin ucuz ve ekonomik olamadığı yerleşkelerinde elektrik enerjisinin dağıtımı için kullanılabilirler. Bakımı kolayolmasından dolayı daha ucuz ve ekonomik olması sebebiyle büyük işyerlerinde veya fabrikalar da kullanılmaktadır. Hava kablo’larının yalıtılma aşaması, yeraltında kullandığımız kablolar ‘daki gibidir. Çürütücü atmosfere, nem’lere ve örnek vermek gerekirse ağaçların sebep olacağı aşınma ve risklere karşı önlemlerimizi almalıyız.

Alçak gerilim kabloları

999 voltu aşmayan yerleşim alanlarında genellikle 3 tip kablo kullanılır. Bundan dolayı metal harici maddelerle kaplanmış kablolar; metal kaplanmış kablolar ve minerallede yalıtılmış, metalik korunaklı ve muhafaza edilmiş kablo çeşidi dir.

Çelik sargılı kablolar

Çelik sargılı kablo özellikle aşınmalara karşı daha çok dayanıklıdır. Örnek vermek gerekirse; bir yerleşkede garajlara veya yollardaki lambalara giden yer altı hatları kullanımı gibi.

Koaksiyel kablo

Koaksiyel ( coaxial ) kablolar bütün polis araçlarında, taksicilerde, havada uçan araçlarının telsizlerinde, tüm radarlarda, yayın yapan istasyonlarda, kapalı devre televizyonlarda ve çok kanallı telefon devrelerinde kullanılır. Basit olan kablolardan farkları ise, yüksek frekanslarda daha iyi iletkenlik çzelliği olması ve kullanımının kolay olarak sağlamasıdır. Dış iletken kabloların vereceği radyasyonlara engel olmakla beraber devreleri dışarılardan gelebilecek etkilere karşı korumaktadır.